dimarts, 10 de gener de 2012

La Professionalitat i el bon fer amb el soci en perill

Tornem a denunciar la total falta d'escrúpols que aquesta empresa (abans denominat "club") fa gala  envers els seus treballadors (que no col·laboradors, com s'ha posat de moda últimament en la parla empresarial...) i amb els seus socis que són qui (pagant la quota anual) sostenen en definitiva el Racc i tota la seva maquinària de negoci.

En l'actual situació de crisis, la precarietat laboral i social van de la mà, aquest sindicat entén que una empresa que sempre ha presumit de cuidar i mimar els seus socis en qualsevol problemàtica, ara quan realment s'ha de demostrar aquesta bona praxis seguint oferint qualitat de servei malgrat les circumstàncies, es faci tot el contrari, subcontractant empreses per fer la feina que fins ara feien amb total professionalitat i rigor els propis treballadors de Racc (segons les últimes estadístiques un 99,8% de satisfacció en les enquestes realitzades pel propi Racc als socis)

Aquesta política ja està restant qualitat de servei a tots els socis i sòcies que per qualsevol circumstància demanen el servei per el qual estan pagant, tant en l'atenció telefònica com en la retallada d'unitats al carrer per solucionar els problemes de manera ràpida i satisfactòria.


Aquest fet diferencial de bon tracte i atenció personal té els dies comptats si es segueix en aquesta linia...

També sorprenen les aventures empresarials desenvolupades per l'actual junta que porten a un fracàs econòmic en tota regla (fallida del circuit de Catalunya, per exemple), potser si es fos més acurat en aquestes polítiques de macro economia, no es restaria qualitat de servei als socis (en el Racc actual el soci és el més important?), i no faria falta fer eres encoberts (d'Octubre a Gener 17 treballadors i treballadores al carrer de manera improcedent, només comptant la Central d'Alarmes)

En moments de crisis es demostra la qualitat d'una empresa, cuidant els seus clients i treballadors.

Així es paga la professionalitat i el bon fer amb el soci? 17 al carrer, i quants més...?

Secció Sindical CNT-AIT Acaservi.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada